Cum faci o contestație a unei amenzi de circulație?

Distribuie articolul unui prieten

Ce este o amendă de circulație?

Probabil termenul de ,,amendă” nu îți este străin, iar dacă ești șofer, cu siguranță ai strâns tare de volan trecând pe lângă o mașină de la poliția rutieră. Fie că aveai viteza legală sau simțeai kilometrajul și în sânge, teama de a fi tras pe dreapta și sancționat pentru dragostea pentru franciza ,,Need for Speed” te-a făcut să îți imaginezi cum ar fi să fi cel mai ghinionist dintre pământeni.

Așadar, o amendă de circulație este o măsură de sancționare a încălcării dispozițiilor privitoare la limitele de viteză impuse de normele legale în vigoare.

Obține un raport ca să eviți afacerile proaste, ca să vinzi mai rapid, sau ca să afli dacă mașina ta este sigur de condus.

Află istoricul mașinii!

Posibilitatea aplicării unor căi de atac contra măsurilor contravenționale aplicate le găsim în art.31 din OG 2/2001 care atestă faptul că :

,, (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. (2) Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte despăgubirea, iar cel căruia îi aparţin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveşte măsura confiscării.”, iar căteva demersuri le găsim reglementate în art.32 aceleiași Ordonanțe de Guvern:

,, (1) Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. (2) Controlul aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare este de competenţa exclusivă a instanţei prevăzute la alin. (1). (3) Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) suspendă executarea numai în ceea ce priveşte despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării.” Și în art.33:

,, (1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei. (2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, judecătoria va cita şi societatea de asigurări menţionată în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.”

Cât despre procesul-verbal de contravenție…

Dacă tot ne-am legat de doctrină în explicarea situației faptice de contestare a amenzii de circulație, continuăm în aceeași notă și în privința procesului-verbal. Tot în OG 2/2001, la art.16 (1) este prevăzut ce ar trebui să conțină un proces-verbal la Poliție.

Dacă proprietarul autoturismului sau șoferul sunt persoane fizice rezidente în România, procesul verbal trebuie să conțină următoarele informații:

 • Locul și data unde este completat;
 • Datele, în clar, ale agentului ce face constatarea: nume, prenume, calitatea etc.;
 • Datele de identificare ale celui care a săvârșit contravenția, preluate din actul de identitate;
 • Descrierea în clar a faptei pe care a săvârșit-o contravenientul, cu ora exactă, locul, evaluarea pagubelor etc.;
 • Indicarea actului normativ în baza căruia este stabilită si sancționată fapta;
 • Daca a avut loc un accident de circulație, se trece și societatea de asigurări;
 • In cazul în care este dată o amendă de circulație trebuie trecut și termenul de 48 de ore în care se poate plăti jumatate din sumă;

În cazul persoanelor juridice, este necesară includerea denumirii, sediului, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul fiscal al firmei, precum și datele de identificare ale reprezentantului persoanei juridice.

Dacă este vorba de un cetățean străin, apatrid ori cetățean român domiciliat dincolo de hotare, procesul-verbal va trebui să includă seria și numărul pașaportului sau alt document de trecere a frontierei, data eliberării și statul emitent.

Dacă vorbim de un minor, se vor înscrie numele, prenumele și domiciliul reprezentanților legali.

Conținutul dosarului de plângere:

Se începe cu o scurtă povestioară despre cum s-au petrecut evenimentele cu referire la prevederi din lege, precum și o serie de documente în dublu exemplar:

 • Contestația;
 • Copie după procesul-verbal al contravenției;
 • Dobvada achitării taxei judiciare de timbru (20 lei aproximativ);
 • Memoriu contra Polițistului dacă se consider necesar;
 • Alte documente justificative.

Dosarul de plângere se depune la serviciul de Poliție Rutieră de pe lângă Inspectoratul Județean în unitatea teritorială unde a avut loc abaterea.

Procedura de judecare a contestației

Judecătoria are sarcina de a fixa un termen de judecată mai mic de 30 de zile, va depune citarea contravenientului sau a celui care a făcut plângerea, dar și a organului care a aplicat sancțiunea, a martorilor amintiți în procesul-verbal ori a plângerii, precum și a altor persoane care ar putea prezenta relevanță cauzei. Dacă din cauza faptei a survenit și un accident rutier, atunci se va sesiza și cita societatea de asigurări.

Instanței îi revine atribuția de a asculta părțile, administrează orice alte probe cerute de lege și se pronunță asupra sancțunii, despăgubirii stabilite, dar și asupra măsurii confiscării.

Dacă hotărârea judecătoriei nu vă mulțumește, o puteți ataca cu apel la Tribunal, pentru a dezvolta motivele pentru care nu considerați că hotărârea acordată de la fond este legală și temeinică.

Dacă depun contestația, îmi primesc permisul înapoi?

În baza art.33 alin.(3) din OG, da, îl primiți înapoi la solicitare deoarece se suspendă atât executarea cât și apelul. Solicitarea se face la registratură printr-un certificat de grefă obținut de la instanță, cu care vă veți deplasa ulterior la secția de Poliție corespunzătoare.

Ce se poate întâmpla dacă nu plătesc amenda, nu o contest și nici nu predau permisul?

Teoretic, amenda se achită în termen de 15 zile de la data primirii procesului-verbal, online sau la casieriile corespunzătoare – mai multe despre plata amenzii sunt dezvoltate în art.28(2) din OG 2/2001.

Dar dacă refuz plata amenzii, contestația acesteia sau chiar predarea permisului? Pățesc ceva? Da, pățești! În cazul nerespectării posibilităților de operare oferite de cadrul normativ, veți fi tras la răspundere pentru executarea silită a sumei de bani datorate și majorarea suspendării permisului de conducere cu înca 30 de zile.

Cât de mare este gaura din buget provocată de o astfel de amendă?

Prin OG 1/2001, în 2020, Guvernul a statuat că suma de 145 lei este potrivită pentru plafonarea punctului de amendă. Așadar, sumele amenzilor pot varia între 290 lei sau 2,3 puncte amendă sau chiar peste 3000 lei pentru 21 de puncte amendă.

Distribuie articolul unui prieten
Vlad.F
Vlad.F

Vlad este pasionat de tot ce înseamnă industria auto. Scrie despre taxe și impozite, despre instrumente pentru pasionații auto, dar și despre autoturisme în mod general.

Articles: 101